थारु राष्ट्रिय दैनिक
भाषा, संस्कृति ओ समाचारमूलक पत्रिका
[ थारु सम्बत ०५ असार २६४८, मंगर ]
[ वि.सं ५ असार २०८१, मंगलवार ]
[ 18 Jun 2024, Tuesday ]

कर कार्यालयसे स्थानीय तहगत सेवा

पहुरा | २ भाद्र २०७७, मंगलवार
कर कार्यालयसे स्थानीय तहगत सेवा

पहुरा समाचारदाता
धनगढी, २ भदौ ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालय कैलाली सोम्मारसे अलग–अलग दिन स्थानीय तहगत सेवा सुरु करले बा ।

विश्वव्यापी महामारीके रुपमे फैलल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) के संक्रमणसे सृजना करल स्वास्थ्य समस्याके सन्दर्भमे कोभिड–१९ जिल्ला विपत व्यवस्थापन केन्द्र कैलालीसे रोगके प्रकोप कम कैना हरेक दिन स्थानीय तहगत सेवा सुचारु करल कर कार्यालय कैलाली जनैले बा । भदौ १ गतेसे लागु हुके दुसर सूचना नइआइटसम यी कार्यालयसे प्रदान हुइना स्थायी लेखा नम्बर दर्ता, करचुक्ता, करदाताहुकनके विवरण संशोधन लगायत सक्कु सेवा स्थानीय तहगत फरक–फरक दिन डेना जनागिल बा ।

अँटवारके रोज धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ से ३, कैलारी गाउँपालिकाके सक्कु करदाता, बझाङ जिल्लाके सक्कु करदाता, सोम्मार धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ से ७ सम, चुरे गाउँपालिका सक्कु करदाता, बाजुरा जिल्लाके सक्कु करदाता, मंगरके रोज धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ८ से १० सम, गौरीगंगाके सक्कु करदाता, अछामके सक्कु करदाताहुकनहे सेवा प्रवाह कैना जनागिल बा ।

ओस्टेक बुधके रोज धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ११ से १३ सम, गोदावरी नगरपालिकाके सक्कु करदाता, डोटी जिल्लाके सक्कु करदाता, विफेक रोज धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १४ से १७ सम, अछाम, डोटीके सक्कु करदाता, शुकके रोज धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १८ से २० सम, बझाङ ओ बाजुरके सक्कु जिल्लाके कारदाता सेवा लेहे सेक्ना कहल बा । मने अति आवश्यक कामके हकमे औचित्य हेरके जौनफे दिन सेवा प्रदान करे सेक्ना आन्तरिक राजश्व कार्यालय कैलाली जनैले बा ।

जनाअवजको टिप्पणीहरू