थारु राष्ट्रिय दैनिक
भाषा, संस्कृति ओ समाचारमूलक पत्रिका
[ थारु सम्बत ०३ सावन २६४८, बिफे ]
[ वि.सं ३ श्रावण २०८१, बिहीबार ]
[ 18 Jul 2024, Thursday ]
‘ कविता ’

जाँर पिअ बलिबो–केल झट्ट अइठो

पहुरा | २७ भाद्र २०७७, शनिबार
जाँर पिअ बलिबो–केल झट्ट अइठो

टुहिन
निमन्नाहाँ कहुँ कलसे
जाँर पिअ
माखुर पिअ
मढ्रि काह्र
जन्नि उह्रार
घोङ्घि काह्र
मुस्वा क्वार
गुस्कि बि–न
ढर्ह्या लगाए
हारा काह्र
आनक मकैमक खिरा च्वा–र
बलिबो– ट झट्ट अइठो
कहाँ ?
काजे ?
कसिक ?
कै–ख निपुस्ठो
कौनो बहाना निबनैठो
डिउटिम खटल सिपैह्याअस
उ ब्याला
टुँ
एकचो डाईहन पुछपरि निकठो
काजेकि
उ सक्कु काममसे
सब्से पैल्ह
टुहिन फाइडा हुइठ
निक हुइठ !

टुहिन मन्नाहाँ कहुँ कलसे
अस्टिम्कि बनाए
अस्टिम्किक गिट गाए
बर्किमार गाए
डसैह्याँ टिकक
सख्यक मन्ड्रा बजाए
गाउँ बान्ढबेर डफ
माघक मन्ड्रा बजाए
भोजाहा डुल्ह टिहैना माङ्गर गाए

बर्खम
अँट्वम बैस्क सज्ना गाए
बलिठुँ ट
डाईहन पुछ परि कठो
हेगन्या लागल बा कठो
कपार बठाइटा कठो
और कौनो बहाना निपैठो ट
लास लागठ कठो ।
टुहिन
”घुमाके नाच्यो लेहेङ्गा“,
”डिजे वालक सङ“
”फुलकुमारि“
”बिज्लि चम्के राटमे“
”डैडेऊ एक चुम्मा“
गिट गैना लास निलागठ ना ??

टुहिन
जाँर पिना
माखुर खैना
मुस्वा कोर्नाकेल लास निलागठ!
हुइटि–हुइटि
आप टुहिन ठारु बोल्नाफे लास लागठ
आपन लर्कन सिखैनाफे लास लागठ
ठारु हुँ कनाफे लास लाग्ठुइ ना ??
काजेकि
टुँ
टुप्पमसे पल्हाइल मनै
मजासे पट्ट निहो टुहिन आम्हिन
मै के हुइटु कैख फे !!

जनाअवजको टिप्पणीहरू