थारु राष्ट्रिय दैनिक
भाषा, संस्कृति ओ समाचारमूलक पत्रिका
[ थारु सम्बत २७ बैशाख २६४५, सोम्मार ]
[ वि.सं २७ बैशाख २०७८, सोमबार ]
[ 10 May 2021, Monday ]
.
‘ लघु खिस्सा ’

मंगल सुत्र

पहुरा | ११ बैशाख २०७८, शनिबार
 • 85
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  85
  Shares
मंगल सुत्र

बैसाख मैन्हाँ सक्कु उहँर खेट्वा खालि रह । घाम जुन्हुँक का मेर करल रह । मै अङ्ना भँठ्ना माटि क्वार हर्डेउह्वा डुम्ना उहाँ गिल रनहुँ । माटि फे सिक्टाअस रह आँख्खर । पिअक लाक लैगिलक जरकिनिक पानी क्वारल ठाउँ डार बेर बोल आइल, ‘नाटि पानी ना फँकाउ ट महि नस्से पियास लाक्टा ।’

हेर्नु, एक्ठो छैसठ्ठी सरसठ्ठि बर्सक् जे हाप कट्टु भेस्ट ओ ढाका टोपी घालल रलह, उह मनैयाँ ओत्रा बाट कहबेर सम म्वार लग्गु पुग्स्याकल रलह । मै पानी वानि डेनु टब पुस्नु, ‘कोन गाउँक हुइटि बुबा, कहाँ जाइटि अप्न ?’

“पैल्हक म्वार घर ट गोब्रैला हो नाटि । आप घरमसे निकर्वा पाइल मनै कहाँ जाइटु कहुँ ।’

“के घरमसे निकारल कहि ट अप्नहन ?’

“के निकारि नाटि छावन ट निकर्ठ काहुँ ।’

हुँकार बाट सुन्क एकघनि ट बुबक छावासे नस्से रिस लागल ।

‘चलि बुबा हमा घर जाइ’ कनु मै  । बुबा फे नाइ कह नि सेक्ल । घर गिलि ट बह्रिम बैस कनु टब मिन्हि रिझाइ लग्नु । डाई घर नि रलहि उ डिन ।

“जाँर पिठि कि नाइ बुबा ?’

“नाहि नाटि जाँर छोर्लक पच्चीस साल हो गिल ।’

उहाँहे भाटक् मिझ्निि खवइलुँ ओ कहलुँ, “बुबा मै एक्ठो बाट कहम ट मन्बि ?’

“कहि ना कहि’ बुबा ओत्रा कहल पाछ मै बुबाहन बुबक घर पठाए जिना बाट कर बेर सुरु म ट नि मान्टलह । बाबा घरमसे गैगिल कैख कत्रा चिन्टा मानल हुहिँ छावा कनु ट बल्ल मन्ल ।

हुँकाहार घर मोटिपुर रलहिन । बाइक म एक्क घनि घर पुग्गिलि ।

“मै ट एक मैन्हाँ रैक अहिँ कलक ट आ गिल काहुँ ।’

अङ्नम पुग्टि कि हुँकाहार पटोइह्या कह लग्लिन । छावा बगरोम बैस्क हरिस चास्टलहिन ।

“बेराम बाबा बिर्वा कराइक छ्वारक नि मजा मन्ठि अप्न । आप असिक घरमसे नि निकर्बि । मै लग्गु बैस्क कनु ।

“घर जाँर पिअ निपाके जाँर ख्वाज सड्ड घरमसे निकरक जिठ बाबा ।’

उ मनैयँक बाट सुन्क डङ परगिनु मै । एकघनि पाछ मै मुट टोइलेट म गिनु टब घरमसे उह मनैयाँ ह कहट सुन्टनहुँ, “यि बड्डो ट अस्ट हो कान्छी बेराम बाटु बेराम बाटु कटि रहट, स्वाङ पारट काहुँ । बिश्वासिलो सहकारी मसे रिन लेलक सक्कु रुप्यक टुहाँ लाक मंगलसुत्र किन्डेम ।’

ठाकुरद्वारा, बर्दिया

 • 85
  Shares

जनाअवजको टिप्पणीहरू