थारु राष्ट्रिय दैनिक
भाषा, संस्कृति ओ समाचारमूलक पत्रिका
[ थारु सम्बत २७ बैशाख २६४५, सोम्मार ]
[ वि.सं २७ बैशाख २०७८, सोमबार ]
[ 10 May 2021, Monday ]
.
‘ कविता ’

मै व मोर भरुवा

पहुरा | ४ बैशाख २०७८, शनिबार
 • 57
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  57
  Shares
मै व मोर भरुवा

अइया, कट्रा गम्हिर
यी कपारीक भरुवा,
बोकु कलक कर्रा बा,
नै बोकु कलक झन कर्रा पराईठ,
कैसिके मोरसँग चप्कल,
बाजेक पालासे,
मुक्त हुइल समयमे,
यी छोरि कहिट बाबा,
टौन
मोर पालम और चपकल ।
काल्हिक आइल बहार,
लडियक ढिकुवक बाली काटल,
लडियक ढिकुवक घर पाटल,
का कर्ना हो ?
महि, मोर भरुवा बोक्ही परठ ।

काल्ह मुक्त दिवसमे,
एक बगाल नेटनसँगे,
डुचार ठो पत्रकार अईलै,
भुखाईल पेटमे,
सिउ–सिउ कर्ना मोर लर्कन बलैलै ।
झुट्रा–झम्रा घरक अँगनामे,
सक्कुन बैठैलै,
हम्रे सोंच्ली,
आज आढा किलो हुइलेसे फेन चाउर पैबी,
एक गोटी हुइलेसे फेन दवाइ पैबी,
एक मुठ्ठा डाल पैबी,
टौन–टौन
सब भ्रम रहे,
हुक्रे टे पहिलक जस्टे
अईलै व गैलै,
हमार टुटल घर डेखाके,
फाटल पेउँडा लगाईल कपरक
फोटु खिंच्के,
डलर खउइयन जस्टे;
राहट डेहुईयन जस्टेः
बाट केल बट्वइलाँ,
डस ठो फोटु खिंच्लाँ,
हमिनहे ‘बिचारा’ कलाँ,
छि, कैसिक बैठ्ठी कलाँ,
बस अट्रे केल,
सबजे बैठ्ला गाडीमे,
सब ढुँर, ढुँवा हमारे मुहम्,
का कर्ना ?
एक किलो चाउरके लाग,
एक मुठ्ठा डालके लाग,
महि, मोर भरुवा बोके पर्ना ।
ओहो, कब भरुवा बिसैम,
मै व मोर भरुवा ।

कैलाली

 • 57
  Shares

जनाअवजको टिप्पणीहरू